O Nas

Przedsiębiorstwo Instalacyjne NIKOT M. Nikołajuk, A. Otapowicz Sp.J. powstalo w 1994 r. przez połączenie dwóch zakładów instalacyjnych obecnych właścicieli. Przedmiotem działalności Spółki jest kompleksowe wykonywanie obiektów w zakresie instalacji sanitarnych. Realizowane przez naszą firmę roboty sanitarne obejmują budownictwo mieszkaniowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświatowe, administracyjne i handlowo-usługowe. Do naszych klientów należą urzędy gmin, spółdzielnie, zarządy nieruchomości, szkoły, przedszkola, szpitale, podmioty gospodarcze oraz inwestorzy indywidualni. Współpracujemy z firmami budowlanymi przy kompleksowej realizacji obiektów budowlanych. Siedziba firmy znajduje się w Białymstoku, natomiast działalność wykonywana jest głównie na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Obiekty Mieszkalne

Kompleksowa realizacja inwestycji mieszkalnych jedno i wielo- rodzinnych.

Obiekty Przemysłowe

Doświadczenie w zakresie instalacji przemysłowych wielu dziedzin produkcji.

Obiekty Użyteczności publicznej

Fachowość wykonania obiektów służby zdrowia, oświatowych, administracyjnych i usługowo-handlowych.