flagi nikot.

Budynek mieszkalny wielorodziny ul.Mirkowska 60 Konstancin Jeziorna

Inwestor: EUROPLANNING Sp. z o.o.

Instalacje sanitarne wewnętrzne:

-wodno- kanalizacyjna

-wentylacja mechaniczna z klimatyzacją

-kanalizacja deszczowa 

Rozpoczęce 1 kwartał 2024/ Zakończenie inwestycji 3 kwartał 2024