main 1030x536

Budowa Muzeum Pamięci Sybiru

Inwestor: Miasto Białystok

Realizacja inwestycji w zakresie wykonania kompletnych instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych. Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatzacji, grzewcza, podciśnieniowe odwodnienie dachu, kotłownia gazowa, instalacje doziemne i przyłącza wod-kan.

Rozpoczęce 1 kwartał 2019/ Zakończenie inwestycji 4 kwartał 2019